Šta je kaljeno staklo?

Početna / Blog / Šta je kaljeno staklo?

Šta je kaljeno staklo

Veoma često pri uređivanju doma, čujemo izraz kaljeno staklo nevezano da li se radi o uređivanju ograde za terasu, staklenih površina u kuhinji ili o uređivanju kupatila.

Kaljeno staklo se ustvari odlikuje velikom sigurnošću po pitanju izdržljivosti. To je možemo reći obično staklo koje je termički obrađeno tako što je bilo izloženo velikoj temperaturi. A nakon toga je naglo ohlađeno. Nakon takve obrade kaljeno staklo je otporno na visoku temperaturu, udarce i teška opterećenja. Staklo koje je kaljeno ne može trpeti naknadana rezanja, bušenja i ostalo. Ukoliko bi se tako nešto probalo, dobili bismo na hiljade malih komada. Ono je otpornije od lomljave 4 do 5 puta od običnog stakla. Kaljenjem se mogu tretirati stakla koja su bojena, peskirana, prozirna, neprozirna i emajlirana stakla.

Najnovije može se reći da je pojam, delimično kaljeno staklo koje se razlikuje od kaljenog stakla po tome što se hladi na vazduhu. Danas je postignut veoma veliki napredak u izradi kaljenog stakla, što se tiče tehnologije, te kaljeno staklo je zasigurno jedno od dugovečnih i sigurnih materijala.

Osim za uređivanje doma, kaljeno staklo se koristi i u druge svrhe. Obzirom da ima veoma visok kvalitet koristi se i za uređivanje poslovnih objekata, sportskih hala, odmarališta, hotela...