Koje vrste stakla postoje i gde se koriste

Početna / Blog / Koje vrste stakla postoje i gde se koriste

Kao što je poznato staklo se koristi na mnoge načine u različitim oblastima. U građevinarstvu, prehranbenoj i elektro industriji. Takođe se koristi za izradu raznih ukrasnih predmeta, kao instrumenata. Staklo se na stari način proizvodilo još od starih Egipćana, bilo je stvar prestiža i veoma skupoceno. Sve do 20. veka kada su izumeli mašinu koja može da automatski proizvodi staklo. Do tada ručno pravljenje počelo je polako da se gubi, i svi proizvođači širom sveta koristili su mašine koje su olakšavale posao. 

Neke od vrsta stakla su: 

Obično staklo koje se koristi za izradu stakla na prozorima. Kao i za izradu staklenog posuđa i ogledala. Od 18. veka ovakvo staklo se koristi za izradu prozorskog stakla. 

Kristalno staklo, ova vrsta stakla je najpoznatija i u sebi sadrži olovo. Ima viskok stepen loma svetlosti pa se koristi za izradu kristalnih ukrasa, čaša i vaza. 

Vatrostalno staklo je veoma izdržljivo i nepromenljivo na visokim temperaturama, zbog ove svoje karakteristike koristi se u hemijskim labaratorijama. 

Kvarcno staklo je otporno na česte i brze promene temperature,  radi ovoga koristi se za izradu raznih posuda koje se koriste u procesima u hemijskim labaratorijama.